BIL ISTILAH  MAKSUD / PENGERTIAN
1. Khalifah Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam
2 Kharaj Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam atau bukan Islam.
3 Kharaj Musahah/Wazifah
Cukai tanah yang dibayar mengikut keluasan tanah (diuruskan oleh kerajaan) 4 Kharaj Muqasamah
Cukai tanah yang diambil berdasarkan jumlah hasil tananam (diuruskan oleh kerajaan) 5 Kharaj Ihtiram/Iqta’
Cukai melalui sewaan atau pajakan tanah yang uruskan oleh tuan-tuan tanah 6 Jizyah Perlindungan  - cukai yang dikenakan kepada orang kafir Zimmi  iaitu orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam atau negara bukan Islam yang meminta perlindungan dengan Islam
7 Zakat Kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu
8 Usyur - Cukai yang dikenakan sebanyak 10 % daripada hasil pertanian yang diperolehi daripada tuan-tuan tanah- Kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan-pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan.
9 Faii - Harta rampasan daripada orang kafir Harbi tanpa peperangan seperti harta orang-orang murtad dan kafir Harbi yang ditinggalkan- Harta yang diperolehi melalui jalan perdamaian setelah pihak musuh menyerah kalah
10 Ghanimah Harta yang diperolehi daripada orang bukan Islam melalui peperangan.
11 Kafir Harbi Orang kafir yang menetap di negara Islam tetapi tidak mengikat perjanjian dengan kerajaan Islam.
12 Kafir Zimmi Orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam atau negara bukan Islam yang meminta perlindungan dengan Islam
13 Baitul Mal
Institusi kewangan terbesar negara
Hit: 0 Laman Asal