Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun. Kawasan di dunia yang terletak antara 5o hingga 10o Utara dan Selatan dari garisan khatulistiwa mengalami iklim khatulistiwa. Min suhu tahunannya adalah di antara 26o hingga 27oC. Julat suhu tahunannya kecil iaitu kurang daripada 2oC kerana : ·         Malaysia dikelilingi oleh laut. ·         Hujan lebat turun sepanjang tahun. ·         Banyak awan. ·         Kelembapannya tinggi iaitu kira-kira 80oC. Julat suhu hariannya ialah kira-kira 12oC. Suhu waktu siang mungkin naik ke 33oC. Suhu waktu malam mungkin turun ke 21oC. Malaysia menerima hujan lebat iaitu antara 2000 hingga 3000 mm setahun. Kebanyakan hujan yang turun adalah hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan paling lebat turun dalam bulan April dan Oktober semasa peralihan angin monsun dalam bentuk hujan perolakan. Angin Monsun Barat Daya (Mei hingga September) dan Angin Monsun Timur Laut (November hingga Mac) membawa hujan bukit.               
Hit: 0 Laman Asal

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 66