AQIDAH

Pengertian dari segi bahasaKerpercayaan yang kukuh dihati Pengertian dari segi IstilahKepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah taala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil naqli dan aqli   Ciri-ciri Aqidah
Aqidah yang tulin Aqidah yang rosak Keyakinan yang teguh terhadapKewujudan Allah Keesaan Allah Kekuasaan Allah Menjauhi diri daripada mensyirikkan Allah taala Keyakinan dan kepercayaan berlandaskan Al Quran dan As Sunnah  menafikan atau meragukan tentangKeesaan Allah Kekuasaan Allah Mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al Quran dan Assunnah Melakukan perbuatan syirik kepada Allah taala   Tujuan mempelajari Ilmu Aqidah

Memantapkan keimanan dan keyakinan dalam hati tentang kewujudan Allah taala Dapat mengenal ajaran yang merosakkan aqidah Menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat Mempertahankan aqidah daripada dirosakkan atau diselewengkan Menolah fahaman yang menyesatkan dan segera kembali kepada pegangan yang berlandaskan Al Quran dan Assunnah   Hubungan Aqidah dengan Syariat
Aqidah Syari'at Keimanan kepada Allah Keimanan kepada Malaikat Keimanan keada Rasul-rasul Keimanan kepada Kitab-kitab Keimann kepada Qada dan Qadar Keimanan kepada Hari Akhirat  Mentaati dan melaksanakan perintah Allah taala Kepatuhan dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan yang dilarang Mengikut dan mengamalkan sunah-sunah Rasulullah SAW Melaksanakan segala hukum dan perbuatan yang ditentukan Allah Berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat kebaikan didunia dan akhirat   Aqidah berdasarkan 'Alam Sahadah

Pengertian 'Alam SahadahSetiap kejadian 'alam yang dapat dilihat, diperhatikan dan dikaji oleh pancaindera. Contoh :-Kejadian pokok, gunung, matahari, bulan, bintang dan bulan
Hit: 0 Laman Asal