Tema   : Emosi
Tarikh :  5 Mac 2012
Hari     : Jumaat
Masa   : 10.10 -10.50 pagi

Standard Pembelajaran :
KTI 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.
PFK 1.1.8Menggunting dengan cara yang betul.

Aktiviti
1. Murid mewarna gambar topeng.
2. Murid menggunting mengikut bentuk topeng.
3. Murid mengikat getah pada topeng yang telah siap.
4. Murid bercerita tantang hasil kerja.
5. Murid memakai topeng yang telah siap.


Hit: 0 Laman Asal