ANUGERAH  DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT TEPAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NASAB,SALASILAH,
ADAT,RESAM DAN TAMADUN 
TITAH  D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH.

DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH
Raja Kerajaan Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857), 
P.P.J.P. (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985,
D.K. (Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati 
Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010

Muncul Secara Rasmi Pada 11 November 2005 Setelah 477 Tahun
SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN MELAYU MELAKA DARUL ISLAM
PEMBESAR - PEMBESAR MELAKA :     PEMBESAR BEREMPAT UTAMA PEMBESAR BERLAPAN PEMBESAR ENAM BELAS PEMBESAR TIGA PULUH DUA
PEMBESAR BEREMPAT ADALAH NADI PENTADBIRAN MELAKA DARUL ISLAM
BENDAHARA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN  – Perdana Menteri
TEMENGGONG BERSAMAAN DENGAN JAWATAN                 – Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri – Ketua Hakim – Ketua Polis Negara
PENGHULU BENDAHARI BERSAMAAN DENGAN JAWATAN    - Menteri Kewangan - Ketua Perbendaharaan Negara LAKSAMANA BERSAMAAN DENGAN JAWATAN     -  Menteri Hal Ehwal Luar Negara -  Duta Khas -  Ketua Turus Angkatan Bersenjata -  Panglima Perang
Dalam sistem permerintahan Kesultanan Melayu Melaka,  Sultan berkuasa penuh dalam kerajaan serta dianggap mempunyai daulat dari keturunan yang mulia. Rakyat mesti menghormati Raja mengikut perintah Raja tanpa bantahan. Sultan berkuasa penuh menjatuhkan hukuman bunuh begitu juga sifatnya dengan Pembesar Negeri yang mempunyai kuasa politik dan mempunyai pengikut sendiri. Mereka bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan Negara dari ancaman musuh.
Pada tahun 1511 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka berakhir apabila di takluki portugis. Warisan Empayar Melaka diambil alih oleh anakanda Sultan Mahmud Shah pada tahun 1528. Raja Muzaffar menguasai kawasan utara Empayar Melaka dengan mengwujudkan Kesultanan Melayu Perak, yang berpusat di pinggir Sungai Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sementara adindanya Raja Alauddin mengambil alih kawasan Selatan Empayar dengan mermulakan kerajaan Johor Riau yang berpusat di Johor Lama dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Kawasan taklukannya meliputi Pahang yang diasaskan oleh Sultan Muhammad Shah 1, anakanda Sultan Mansur Shah Sultan Melaka ke-6 (1457).
   SENARAI NAMA DAN GELARAN PEMBESAR RAJA KESULTANAN MELAKA
DARUL ISLAM
ORANG BESAR EMPAT :

1. Y.A.BHG.ORANG KAYA BENDAHARA SERI MAHARAJA
Y.A.M. Datuk Raja Bahar Noorddin Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M. Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
2. Y.A.BHG.ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA

Y.A.M.Datuk Raja Mahuri Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Batang)  Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
3. Y.A.BHG.ORANG KAYA TEMENGONG PADUKA RAJA

Y.A.M. Datuk Raja Rodzman Ibni Al-Marhum Y.A.M. Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)  (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
4. Y.A.BHG.ORANG KAYA MENTERI PADUKA TUAN

Y.A.M.Raja Muhammad Mean Ibni Al-Marhum Y.A.M Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum Ibni Al-Marhum D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
ORANG BESAR DELAPAN :
1. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA LAKSAMANA RAJA MAHKOTA 

Y.M.Datuk Raja Badaruddin Bin Y.M. Raja Mohammad Aznan@ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (MarhumDurian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)        13.11.2005
2. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SERI ADIKA RAJA SHAHBANDAR

Y.M. Datuk Hj.Abdul Rahim Bin Y.M.Mohammad Azman @ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)Marhum) Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)  13.11.2005-13.1.2013  3. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA KINTA SERI AMAR  BANGSA DIRAJA  Y.M. Datuk Hj. Mohd Salim Bin Y.M.Raja Mohammad Azman@ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I)(Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)13.11.2005                                                4. Y.BHG ORANG KAYA-KAYA PANGLIMA BUKIT GANTANG SERI AMAR DIRAJA

Y.M. Datuk Raja Ahmad Azlan Bin Y.M.Raja Mohammad Azman @ Raja Hj. Mohammad Nawi Bin Hj.Abdul Rahman Bin Raja Sulaiman (Sulaiman Mangkat Di Ligor) Ibni D.Y.M.M. Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
 13.11.2005          
                                                                                                            
5. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SHAHBANDAR PADUKA INDERA
6. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA

 7. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA IMAM PADUKA TUAN
8. Y.BHG.ORANG KAYA-KAYA MAHAKURNIA INDERA DI RAJA

ORANG BESAR ENAM BELAS

01. Y.D.H. TOK SERI MAHARAJA LELA
02. Y.D.H. TOK PADUKA INDERA

03. Y.D.H. TOK MAHARAJA DEWA         
04. Y.D.H. TOK MAHARAJA DEWA                                                
05. Y.D.H. TOK SHAHBANDAR ULU 
06. Y.D.H. TOK TAN DEWA PADUKA      
07. Y.D.H. TOK PADUKA SETIA

08. Y.D.H. TOK SEDEWA RAJA  
09. Y.D.H. TOK PADUKA RAJA
10. Y.D.H. TOK PERDANA INDERA        
11. Y.D.H. TOK INDERA JAYA
12. Y.D.H. TOK SERI BIJAYA
13. Y.D.H. TOK SERI LELA PADUKA              
14. Y.D.H. TOK AMAR SERI DI RAJA
15. Y.D.H. TOK RAJA DI RAJA               
16. Y.D.H. TOK SERI WANGSA
TOK MUDA ORANG BESAR EMPAT :
1.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA BESAR MAHARAJA DI RAJA                
2.   Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA TEMENGGONG PADUKA RAJA
3.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG MENTERI PADUKA TUAN                        
4.  Y.D.H. TOK MUDA ORANG BENDAHARA SERI MAHARAJA    TOK MUDA ORANG BESAR DELAPAN :
1. Y.D.H.TOK MUDA ORANG KAYA KAYA LAKSAMANA
    RAJA SERI MAHARAJA                                      2. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SERI ADIKA
    RAJA SHAHBANDAR MUDA
                                        3. Y.D.H.TOK MUDA ORANG KAYA KAYA PANGLIMA KITA
    SERI AMAR BANGSA DI RAJA
                                      4. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA PANGLIMA
    BUKIT GANTANG SERI AMAR DI RAJA
5. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SHAHBANDAR
    PADUKA INDERA
6. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA SETIA BIJAYA DI RAJA
7. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA MAHAKURNIA
8. Y.D.H. TOK MUDA ORANG KAYA KAYA IMAM PADUKA TUAN

ORANG BESAR TIGA PULUH DUA :
01.Y.D.H.TOK TAN DEWA SAKTI
YBhg.Datuk Seri Paduka M Azmi Bin Md Amin  
Kuala Lumpur.
13.09.2012
02.Y.D.H.TOK KAMAR LELA
03.Y.D.H.TOK SERI INDERA
04.Y.D.H.TOK SAKNA BONGSU    
05.Y.D.H.TOK TAN DEWA RAJA         
06.Y.D.H.TOK RAKNA SAKTI              
07.Y.D.H.TOK PURBA RAJA
YBhg.Datuk Hj.Ab Latiff Bin Hj.Daud
Merlimau,Melaka,Melaka.
13.09.2011
08.Y.D.H.TOK JANA PAHLAWAN        
09.Y.D.H.TOK SA INDERA
10.Y.D.H.TOK BAHAGIA NEGARA
YBhg.Datuk Paduka Nordin Bin Hj.Hussain
Taman Saujana Impian,
Kajang,Selangor    
13.09.2011
11. Y.D.H.TOK AMAR                        
12. Y.D.H.TOK MANGKU DI RAJA 
13. Y.D.H.TOK DEWA MAHKOTA   
14. Y.D.H.TOK SAKNA MENTERI
      Datuk Azimi Bin Saad
      Ipoh,Perak Darul Ridzuan           
15.Y.D.H. TOK DEMANG PERWIRA
16.Y.D.H.TOK INDERA WANGSA          
17.Y.D.H.TOK MEKONG                   
18.Y.D.H.TOK LELA INDERA
19.Y.D.H.TOK MAHKOTA LELA
Muhammd Ali Bin Hassan
Taman Widuri Bachang,
75350 Melaka,Melaka..
13.09.2011
20.Y.D.H.TOK AMAR DI WANGSA  
21.Y.D.H.TOK PEKERMA WATI         
22.Y.D.H.TOK JOHAN PAHLAWAN      
23.Y.D.H.TOK PENDEWA SAKTI         
24.Y.D.H.TOK KELANA PERKASA 
Abdul Jalil Bin Abd Rahman
Lebuh Raya Jalan Pauh
06010 Chanlun,
Kedah Darul Aman
13.09.2012
25.Y.D.H.TOK KELANA DI RAJA       
26.Y.D.H.TOK KOHOR
27.Y.D.H.TOK SUKAR DI LAWAN    
28.Y.D.H.TOK PENDEKAR ALAM    
29.Y.D.H.TOK BIJAYA WATI             
30.Y.D.H.TOK PUSPA WATI

31.Y.D.H.TOK BAHTERA DI RAJA

32.Y.D.H.TOK SURI WATIPENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT OLEH KEBAWAH :
DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH

Raja Kerajaan Kesultanan Perak Ke-22 (1851-1857), 
P.P.J.P. (Juble Perak Selangor Darul Ehsan)1985,
D.K. (Darjah Kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat Yang Amat Terbilang)2008,
D.K.T.(Darjah Kerabat Tertinggi Kanjeng Pangeran Adipati 
Yang Membawa Gelaran : Pangeran Sentana)2010.


SENARAI PENERIMA ANUGERAH
DARJAH KERABAT TERTINGGI KESULTANAN MELAKA YANG AMAT DIHORMATI (DK)
DARJAH INI MERUPAKAN DARJAH TERTINGGI YANG DIBERIKAN OLEH KDYMM TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH PADA TAHUN 2005. DARJAH INI WUJUD DALAM SATU PERINGKAT SAHAJA DAN DIANUGERAHKAN KEPADA KAUM KERABAT YANG TERDEKAT SAHAJA. DARJAH KEBESARAN INI JUGA DIANUGERAHKAN KEPADA RAJA-RAJA PEMERINTAH DAN KERABAT DIRAJA DALAM DAN LUAR NEGARA.
PENERIMA ANUGERAH DARJAH KERABAT KESULTANAN MELAKA YANG AMAT DIHORMATI (DK)
DULI YANG TERAMAT MULIA RAJA MUDA MELAKA,MELAKA DARUL ISLAM
D.Y.T.M.Raja Muhammad Zaidi Ibni D.Y.M.M. Tuanku Raja Noor Jan Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
D.Y.M.M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH  BINTI HAJI SAYED YUSSUF
D.K. (Darjah Kerabat Melaka Darul Islam), D.P.M.P. (Keraton Surakarta Hadiningrat). PERMAISURI SULTAN MELAKA DARUL ISLAM 13.11.2005
KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM Y.A.M. Datuk Raja Bahar Noorddin Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857)
13.11.2005 
KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM Y.A.M. Datuk Raja Mahuri Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang AbdulRahman Shah  Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM Y.A.M. Datuk Raja Raja Rodzman Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM
Y.A.M. Datuk Raja Yong Habibah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005 
KERABAT DIRAJA MELAKA DARUL ISLAM Y.A.M. Datuk Raja Bongsu Halijah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Tuah Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Muhammad Lajin Shah Ibni Al-Marhum Y.A.M.Raja Alang Abdul Rahman Shah Ibni Al-Marhum D.Y.M.M.Sultan Abdullah Muhammad Shah (I) (Marhum Durian Sebatang) Sultan Perak Ke-22 (1851-1857) 13.11.2005


SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
SERI UTAMA MAHKOTA MELAKA SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM

DARJAH SERI UTAMA PANGLIMA MELAKA (SUPM)
SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM
Membawa gelaran DATUK SERI UTAMA
(Darjah Kelas Khas)
DATUK SERI UTAMA PANGLIMA DIRAJA
MAJOR ADZHAR BIN AHMAD Darjah Seri Utama Panglima Diraja Melaka (SUMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI UTAMA PANGLIMA AMAR DI RAJA
DR. MAT AMIN BIN AHMAD Darjah Seri Utama Panglima Amar Diraja Melaka (SUPA) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
SERI PADUKA MAHKOTA MELAKA (SPMM) SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM  Membawa gelaran DATUK SERI (Darjah Kelas Pertama)
DATUK SERI PADUKA DR. GOH CHE KOOI Seri Paduka Melaka Melaka (SPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  SERI PANGLIMA MOHD ASRI BIN SUFIAN  Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI HAJI KAMARUZAINI BIN HAJI IKHSAN Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI PADUKA DR. PROF. STEVEN LEOW YOON LOY Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI PADUKA TEOH CHING SIM Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI PADUKA  M  AZMI BIN MD AMIN Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP) DATUK SERI PADUKA ISHAK BIN MOHD
Seri Paduka Mahkota Melaka (SPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
DARJAH PADUKA MAHKOTA MELAKA (DPMM) SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM Membawa gelaran DATUK PADUKA (Darjah Kelas Kedua)

DATUK PADUKA HAJAH MAZNAH MAAROF Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA LOW CHENG TEIK  Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK JEREMY NG CHEONG YEW Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  PADUKA KARIM BIN SAAD Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA TENGKU ARIF BONGSU BIN TENGKU HAMID Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA ZARINA BINTI YAHAYA Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA MOHAD ALI BIN ZAINOL Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA ABDUL RAHMAN BIN DESA Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA NORDIN BIN HJ HUSSAIN Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA LEE CHONG GIAP STEVEN Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATO’ TENGKU HAMID BIN TENGKU ISMAIL Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  PADUKA HABIBAH BINTI ABDUL MAJID Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK PADUKA DR. VALLAIPAN A/L PERUMAL Darjah Paduka Mahkota Melaka (DPMM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
DARJAH KURNIA PERKASA MELAKA (DKPM) SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM Membawa gelaran DATUK (Darjah  Kelas Ketiga)
DATUK KECK KUAN LIN Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK TEH TEONG HAI Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DK
Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)  
DATUK ABDUL RAHMAN BIN YAACOB Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  M  AZMI BIN MD AMIN Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK  HJ AB LATIFF BIN HJ DAUD Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK LEW SOW LENG Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK MOHD IBRAHIM BIN ABDUL KADIR@KHALID Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  THERESA ANTONETTE A/P D MARIANTHONY Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK MOHD FAIZUDIN BIN ABDULLAH BOKHARI Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

DATUK MOHAMAD RUSLAN BIN MD AKHIR Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK  HAZIZI IKHWAN BIN ZAMA’AT Darjah Kurnia Perkasa Melaka (DKPM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)

SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
DARJAH KURNIA SETIA MELAKA (DKSM) SULTAN AHMAD SHAH II MELAKA DARUL ISLAM Membawa gelaran DATUK (Darjah  Kelas Empat)
DATUK  FAAT BIN ISRAL Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK  YUSOP BIN HAJI ABDULLAH Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK  HJ AB LATIFF BIN HJ DAUD Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)                                                                               DATUK  MAZNAH @ ZAINUN BT HARUN Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK  MOHD AMIN BIN DIAR Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK  NORDIN BIN HAJI HUSSAIN Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK  PADUKA ZAINAL BIN MD SARI Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Bintang Setia Mangku Pakeo Boewono XIII (SMP)
DATUK HAJI JABAR BIN SUDIN Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK MOHD HAKIMI BIN AB KADIR Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK IDRIS BIN HAJI MAT SAAD Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Mahkota Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD HASHIM Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)
DATUK SERI PAWANG MOHD FAUZI BIN ANANG Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Mahkota  Pakoe Boewono XIII (DMP)
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT

DATUK NORA BINTI MOHAMED Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)
DATUK JULIA BINTI  ISMAIL
Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)
DATUK JAMILAH BINTI MOHAMED JOFFRI Darjah Kurnia Setia Melaka (DKSM) Darjah Setia Pakoe  Boewono XIII (DSP)
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH KEBESARAN,BINTANG DAN PINGAT
DATIN PADUKA KASMIAH BINTI KHAMIS Darjah Setia Pakoe Boewono XIII (DSP)  
DATIN PADUKA NURUL SHUHADAH BINTI TEH Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)
TAN TEONG CHENG Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)
LOK KOK WAN
Bintang Setia Mangku Pakoe Boewono XIII (SMP)ISTIADAT PENGURNIAAN DARJAH-DARJAH KEBESARAN DAN PENGANUGERAHAN GELARAN TOKOH-TOKOH DIRAJA SERTA PENYAMPAIAN WATIKAH KEPIMPINAN DAN MAJLIS SANTAPAN DIRAJA. MAJLIS DISEMPURNAKAN OLEH: 

KE BAWAH D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH 11 @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH 
RAJA KESULTANAN MELAYU MELAKA DARUL ISLAM

Hit: 0 Laman Asal

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 66