Penyata Razak (1956)

Jawatankkuasa pendidikan ini ditubuhkan pada bulan September 1956 dan dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu, Tun Abdul Razak Hussein.

Inti pati:
Menyediakan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Melahirkan perpaduan kaum sebagai satu rumpun bangsa Tanah Melayu Menyediakan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan progresif. Semua sekolah mempunyai sukatan yang sama. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama.

Penyata Rahman Talib (1960)

Satu penyata yang mengandungi usul dan saranan yang penting untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran pada waktu itu, Datuk Abdul Rahman Talib.

Inti pati:
Selepas pilihanraya tahun 1959, sebuah jawatankuasa yang diketuai Abdul Rahman Talib ditubuhkan untuk mengkaji semula syor-syor dalam Penyata Razak. Syor-syor Penyata Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Syor-syor tersebiut adalah:  Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Pelajaran percuma untuk sekolah rendah kebangsaan. Jemaah Nazir Persekutuan diwujudkan. Pelajaran vokasional diperkenalkan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan sehingga umur 15 tahun. Murid-murid akan naik darjah secara automatik.
Kemudian pada tahun 1979 sebuah Jawatankuasa Kabinet untuk Mengkaji Dasar Pelajaran telah ditubuhkan. Jwatankuasa tersebut dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada masa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Fungsi jawatankuasa tersebut adalah:
Mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem yang diamalkan dengan tujuan memastiken keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Penegasan terhadap pendidikan asas iaitu membaca, menulis dan mengira (3M). Matlamat pendidikan ala Malaysia dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi utama. Laporan ini mahu kursus bahasa Melayu dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan segera. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin.
-Kosmo!
Hit: 12 Laman Asal