Untuk makluman Tuan/Puan buku berkenaan telahpun diterbitkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Buku ini merupakan panduan untuk mengoperasikan PBS di sekolah rendah yang merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Semoga dengan adanya buku ini dapat membantu semua pihak khususnya pentadbir sekolah rendah berhubung dengan pelaksanaan penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). 
Untuk muat turun buku Pengurusan dan Pengendalian PBS ini sila Klik Di Sini.
Sekian terima kasih. 
Hit: 0 Laman Asal