1. Kerja-kerja pembersihan tapak - kerja ini dilakukan sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan. Ia merupakan kerja-kerja awalan di dalam pembinaan.
2. Setting Out Kedudukan Bangunan. - Kerja ini biasanya dilakukan oleh juruukur bagi memastikan kedudukan bangunan berada pada kedudukan yang betul.
3. Kerja pengorekan pad footing - dibuat untuk membuat tapak bagi bangunan tersebut.
bersambung........................
Hit: 2 Laman Asal