AbuAqil Adnan
Khabar hanya terdapat pada ayat jumlah ismiyyah, iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Kata nama yang berada pada awal ayat dipanggil mubtada’ ( ????? ).
Khabar bermaksud cerita atau pelengkap ayat. Ia menjadi pelengkap cerita bagi mubtada’. Contoh :
?َ??ِ?ٌ?ُ?َ?َّ?ٌ Khabar Mubtada’
Muhammad adalah mubtada’ kerana ia berada pada awal ayatTolibun adalah khabar kerana ia menceritakan perihal muhammad atau menjadi pelengkap ayat.
Syarat mubtada’ hendaklah mafrifat (  kata nama khas/ terdapat alif lam ) dan khabar hendaklah nakirah ( kata nama am/ tiada alif lam)
Khabar terbahagi kepada tiga :
1- Khabar mufrad ( ???? )Mufrad bermaksud hanya satu perkataan yang menjelaskan keadaan mubtada seperti contoh di  atas.
2- khabar jumlah (???? ?????   ). Khabar jumlah terbahagi kepada dua :
a- Khabar jumlah fi’liyyahiaitu apabila khabar terdiri dari kata kerja ( ??? ). Contoh
???ُ?َ?ِّ?ُ ?َ?ْ?ُ?ُ
Yahduru menjadi khabar jumlah fi’liyyah  kepada al-mu’allim kerana ia fi’il mudhari’
b- khabar jumlah ismiyyah ( ???? ????? )iaitu apabila terdapat jumlah yang terdiri daripada mubtada’ ke-2 dan khabarnya yang menjelaskan keadaan mubtada pertama. Contoh :
?????? ??ُ??ُ ?َ?ِ?ٌّ
?َ?ِ?ٌّ ??ُ??ُ ?????? Khabar mubtada’ 2 Mubtada’ 2 Mubtada’ 1
Mubtada’ 2 dan khabarnya menjadi khabar kepada mubtada’ 1.Jumlah ini dikenali bila terdapat gantinama ( ?? / ??   )  yang kembali kepada mubtada’ seperti  ha pada abuhu ( ???? ) yang kembali kepada al-tilob.
3- khabar syibhu jumlah.Iaitu mubtada’ yang selepasnya terdapat  harful jar  seperti  (  ?? ? ??? ??  )Contoh :
??????? ?? ?????
Harful jar dan selepasnya adalah khabar kepada al-tilmiz.
Sebarang pertanyaan sila kemukakan…wallahu a’lam
Hit: 0 Laman Asal

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 66