????: ·      ??? ???? ·      ??? ???? ?????? ·      ?? ???? ????? ·      ??? ?????? ·      ???ِ ?????? ????? ·      ?? ???? ??????
??????? :

????? ????? ??? ???? ?????.

1.  ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ?????.

??? : ???? - ?????? - ?????? - ????? - ????? – ??????
2.  ?????? ?? ???? ??? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????.

??? : (??? – ???) (???ِ - ???ِ) (?? - ??)

Huraian :
Kata nama (?????) terbahagi kepada dua iaitu (??? ??????) dan (??? ??????) .
1. (??? ??????) ialah yang menunjukkan ertinya tanpa ada perantaraan .

2. (??? ??????) ialah yang menunjukkan ertinya dengan perantaraan (??????) atau (??????) atau (?????) .
                                       ??????? :
??? ???? ??? ???? ???َ ????? ???َ ????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ??????


Hit: 0 Laman Asal

Notice: Undefined variable: w in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 66

Notice: Undefined variable: w in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 67

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/waktusolat/public_html/modules/mod_out/extract_main.php on line 67