???َّ??َّ ?َ?ِّ ?َ?? ?ُ?َ?َّ?
Ya Allah selawat ke atas Muhammad
Oh Allah, send Your Blessing and peace on Muhammad

?ِ?ِّ ??ْ?ُ?ُ?ْ?ِ ?َ ?َ?َ?ِ?َ?
Rawatan hati-hati dan penawarnya
The cure and treatment for all hearts

?َ?َ??ِ?َ?ِ ???َ?ْ?َ??ِ ?َ ?ِ?َ??ِ?َ?
Dan kesihatan jasad-jasad serta penyembuhannya
And the heal and health for all bodies

?َ ?ُ?ْ?ِ???َ?ْ?َ??ِ ?َ ?ِ??َ?ِ?َ?
Dan cahaya kepada penglihatan-penglihatan dan penyuciannya
And the purification and light for all sights

?َ ?َ?َ? ??ِ?ِ ?َ ?َ?ْ?ِ?ِ ?َ ?َ??ِ?ْ ?َ?َ?ِّ?
Dan berilah rahmat keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabat baginda
And bestow Your Blessing and peace on his family and companion

Rujukan:
http://kakadeq.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
http://www.darussyifa.org/Asas10Pertama_Iss1.php

Hit: 0 Laman Asal