Surah as-Sajdah (Ayat 1 hingga 30) - Tingkatan 1

Surah al-Insan (Ayat 1 hingga 31) - Tingkatan 1

Surah al-A'la (Ayat 1 hingga 19) - Tingkatan 1

Surah al-Ghasyiah (Ayat 1 hingga 26) - Tingkatan 1

Surah al-Waqi'ah (Ayat 1 hingga 96) - Tingkatan 2

Surah Nuh (Ayat 1 hingga 28) - Tingkatan 2

Surah as-Saff (Ayat 1 hingga 14) - Tingkatan 3

Surah al-Jumu'ah (Ayat 1 hingga 11) - Tingkatan 3

Surah Yasin (Ayat 1 hingga 83) - Tingkatan 4

Surah al-Munafiqun (Ayat 1 hingga 11) - Tingkatan 4

Surah al-Mulk (Ayat 1 hingga 30) - Tingkatan 5

http://pusatislam.smkberangan.com/hafazan.htm

Hit: 0 Laman Asal