SEKTOR UTAMAMELIBATKAN PENGELUARAN SECARA LANGSUNG DARIPADA ALAM SEMULAJADI TANPA MENGUBAHSUAI BENTUK BARANG MELIBATKAN: PERTANIAN,PENTERNAKAN,PERIKANAN,PERHUTANAN,PERLOMBONGAN & KUARI CONTOH PEKERJAAN : PELOMBONG,PETANI,PENTERNAK,PELADANG,NELAYAN ,PEMBALAK SEKTOR KEDUAKEGIATAN MEMPROSES BAHAN MENTAH MENJADI BARANG SIAP ATAU BARANG SEPARUH SIAP TERDIRI DARIPADA PERKILANGAN DAN PEMBINAAN CONTOH PEKERJAAN : OPERATOR PENGELUARAN,JURUTERA,BURUH BINAAN SEKTOR KETIGASEKTOR PERKHIDMATAN CONTOH PEKERJAAN : DOKTOR,JURURAWAT,GURU,POLIS ,TENTERA FAKTOR 2 YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PEKERJAAN 1) Upah - lumayan
2) Suasana tempat kerja -selesa
3) Faedah sampingan - bonus,subsidi makanan,kemudahan perubatan
4) Minat- kecenderungan terhadap sesuatu pekerjaan
5) Pengaruh keluarga - cenderung memilih pekerjaan yang diceburi oleh ahli keluarganya
6) Pengalaman dan kemahiran -pengalaman lepas mempengaruhi pemilihan pekerjaan
7) Jarak - dekat
8) Prospek-peluang kenaikan pangkat
9) Kelayakan akademik - memilih pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan akademik
10) Keadaan ekonomi semasa -ekonomi meleset-pekerjaan terhad,ekonomi stabil=pekerjaan banyak
Hit: 0 Laman Asal