HAL EHWAL MURID SCHOOL KEY RESULT AREA (SKRA )
BIL SKRA KPI 1 Memperkasakan pengurusan Hal Ehwal Murid ke tahap gemilang Mesyuarat dan taklimat JK HEM 4 kali setahun Pengurusan fail HEM mengikut sistem pengurusan fail yang telah diluluskan oleh pihak JPN. Dokumentasi HEM diuruskan mengikut sistem 5S Mewujudkan Anugerah Bitara Budiman kepada guru yang telah menjalankan tugas HEM dengan cemerlang. SISIH,SUSUN,SAPU,SERAGAM, SENTIASA AMAL 2 Memantapkan sahsiah murid ke tahap maksimum (sifar kes berat) Murid berpeluang untuk memperbaiki sahsiah diri masing-masing dengan penguatkuasaan sistem merit dan dimerit. Memberi markah merit kepada pelajar yang menunjukkan sahsiah yang positif mengikut buku peraturan sekolah. Menganugerahkan anugerah Permata Budiman kepada murid yang cemerlang sahsiahnya. Sijil kecemerlangan kelas dianugerahkan kepada kehadiran kelas terbaik setiap bulan. 3 Memastikan kehadiran murid ke sekolah seratus-peratus Penurunan peratus kes pelajar ponteng sekolah sebanyak 0.01. Pelajar yang hadir seratus-peratus akan diberi sijil penghargaan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Unit HEM. 4 Memastikan penggunaan buku teks secara maksimum dan berkesan Mesyuarat JK SPBT di adakan 3 kali setahun. Ikrar murid untuk menjaga dan menggunakan buku teks di tahap maksimum. Memgadakan 'spot chek' sebanyak 3 kali setahun untuk memastikan murid-murid menjaga buku teks masing-masing. 5 Memastikan kantin bersih, ceria dan selamat serta menepati ciri-ciri Grea A dalam pengurusan kantin. Mesyuarat JK Kantin diadakan sebulan sekali. Memantau laporan kendiri pengusaha kantin setiap hari. JK kantin menjalankan pemantauan setiap hari dan membuat teguran serta-merta terhadap segala ketidakakuran. 6 Memantapkan program keselamatan sekolah. Kempen keselamatan diadakan setiap bulan Mac Latihan kebakaran diadakan sekali setahun. Laluan kebakaran an peraturan Keselamatan di tampal di setiap kelas dan bilik-bilik khas. Pemeriksaan alat-alat dan sistem penggera keselamatan setahun sekali. JK kantin menjalankan pemantauan setiap hari dan membuat teguran serta-merta terhadap segala ketidakakuran. 7 Memperkasakan pengurusan KWAMP/Lain-lain bantuan JK Bantuan Kebajikan mengadakan mesyuarat 3 kali setahun. Menguruskan pemohonan untuk semua murid yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Pemantauan pencapaian penerima Bantuan : 1- 60% akademik      2- Gred B kokurikulum    3-Sifar kesalahan disiplin 8 Mempertingkatkan tahap pengurusan keselamatan pada tahap maksimum. Mensyuarat JK diadakan 3 kali setahun. Bilangan pengawal keselamatan mencukupi berasaskan perjanjian antara pihak syarikat dengan KPM. Satu salinan jadual bertugas Pengawal Keselamatan diberi kepada sekolah dan pemantauan berkala. Menyediakan borang dan buku rekod butiran pelawat yang berurusan dengan sekolah. Pelawat perlu mempamerkan 'Pas Pelawat' sepanjang berurusan dengan pihak sekolah.
Hit: 0 Laman Asal