Tetapi sebelum itu mesti tahu konsepnya dahulu.....?????

Penukaran unit liter kepada mililiter mesti didarabkan dengan 1000
Contoh :  1 liter X 1000 = 1000 ml                                      oleh itu
                  = 1.8 l = 1 l    +    0.8 ml                                                                                   = 1000 ml      +   800 ml ( sebab 0.8 x 1000 = 800 ml )                  = 1800 ml
Ataupun guna cara ini " Table Aku "
=1000 ml + 800 ml= 1800 ml
literMilliliter 11000 0.8800

Atau cara yang mudah sekali 
 " Jika darab gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 
 ???// Ingatkan pada murid-murid setiap  lengkungan yang kosong  itu isikan nombor sifar.....000.........

Hit: 0 Laman Asal