Pelajar-pelajar tingkatan 1 dikehendaki menjalankan satu kajian geografi tempatan sebagai sebahagian daripada keperluan sukatan pelajaran Geografi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang kajian yang ditetapkan untuk tahun ini adalah seperti berikut;

Tema: Bentuk Muka Bumi

Kandungan laporan kerja kursus ini terdiri daripada perkara-perkara berikut;

* Kulit luar (gunakan format kulit yang saya sediakan) (klik)
(2 markah)

1. Tajuk
2. Isi Kandungan (klik) (2 markah)
3. Penghargaan  (2 markah)4. Pendahuluan  (2 markah) 5. Objektif  Kajian  (2 markah)
6. Kawasan Kajian  (2 markah)

7. Peta Daerah  (4 markah)

8. Kaedah kajian  (2 markah)

9. Dapatan Kajian  (22 markah)
a) Definisi bentuk muka bumi

b) Jenis bentuk muka bumi di kawasan kajian


c) Kegiatan Ekonomi di Kawasan kajiand) Masalah di Kawasan Kajian

e) Langkah Mengatasi Masalah di kawasan kajian10. Grafik    (3 markah)
  11. Rumusan  (2 markah)
   
 12. Lampiran  (klik)  (2 markah)
    * Surat makluman KGT    * Surat menjalankan KGT      * Surat kepada ibu bapa    * Borang soal selidik (Klik)    * Foto

13. Rujukan  (2 markah)
       Jika ada sebarang masalah, sila hubungi:
Email:nikhelmi74@gmail.comTelefon:0132525098
PERHATIAN !!! Tarikh Akhir Penghantaran Folio ialah pada 3 Oktober - 5 Oktober 2011. 

Hit: 0 Laman Asal