1. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Abu Hurairah r.a., Hadith ini telah diterangkan nas dan terjemahannya dalam 'Mastika Hadith' jilid kedua, hlm. 197.

Puasa Enam hari Dalam Bulan Syawal Ini diterangkan dalam hadith yang berikut:

48- Dari Abu Ayub al-Ansari r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian ia mengiringinya dengan puasa enam hari dari bulan Syawal, adalah puasanya itu seperti puasa sepanjang masa. "(1)
(Hadith Sahih - Riwayat Muslim)

Menurut huraian ulama' rahimahullah, "puasa enam" ini lebih afdhal dilakukan berturut-turut, mulai dari 2 Syawal.

Dalam pada itu, boleh juga dilakukan dengan berselang, asalkan dapat disempurnakan dalam bulan Syawal.

Rebutla Peluang dan ganjaran yang di janjikan oleh Allah di bulan Syawal. Berpuasalah 6 hari di bulan Syawal.

Hadis :
Daripada Abu Ayub r.a. bahawa Rasulullah SAW. bersabda, " Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian mengiringinya dengan puasa sunat enam hari di bulan Syawal, pahalanya seperti berpuasa setahun".
(Muslim)

Huraian
1. Islam menganjurkan umatnya supaya melakukan kebaikan dan kebajikan secara berterusan, walaupun sedikit.
2. Orang yang berpuasa Ramadhan diikuti dengan puasa sunat enam hari pada bulan Syawal maka pahalanya sama dengan berpuasa setahun. Hal ini disebabkan puasa sunat satu hari bersamaan pahalanya dengan sepuluh hari. Manakala puasa Ramadhan bersamaan dengan sepuluh bulan, maka enam hari puasa sunat bersamaan dengan dua bulan, kemudian dicampurkan dengan sepuluh bulan jumlahnya menjadi setahun.
3. Seseorang yang hendak berpuasa sunat di bulan Syawal adalah lebih afdhal berturutan seperti puasa bulan Ramadhan tetapi dibolehkan berpuasa secara berselang hari selama dalam tempoh bulan Syawal itu.
Hit: 0 Laman Asal