KETIKA berpuasa, umat Islam amat dituntut bersabar dan menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan pahala puasa. Sikap sabar dan puasa saling berkaitan antara satu sama lain kerana tujuan puasa adalah melatih kesabaran.
KETIKA berpuasa, umat Islam amat dituntut bersabar dan menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan pahala puasa.

Sikap sabar dan puasa saling berkaitan antara satu sama lain kerana tujuan puasa adalah melatih kesabaran.

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin menerangkan, melalui kesabaran ia akan menerbitkan sifat ketakwaan dan sabar juga adalah salah satu proses tazkiyah an-naf (menyucikan diri).

Kaitan sabar dan puasa banyak dijelaskan dalam hadis. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah saw menjelaskan bahawa puasa adalah ibadat yang boleh membentuk sifat sabar.

Sabda Baginda yang bermaksud: “Puasa itu kesabaran dan kesabaran itu sebahagian daripada iman.” (Hadis riwayat Ibn Majah).

Kaitan puasa dengan kesabaran ini menyebabkan Ramadan turut dipanggil Syahru As-Sabr (bulan kesabaran).

Dalam hadis yang masyhur pula, puasa adalah junnah. Junnah bermaksud perisai, benteng atau penyelamat bagi manusia daripada melakukan perbuatan bercanggah dengan ajaran agama.

Kesabaran yang asas pada ibadat puasa mengikut tafsiran ulama adalah imsak iaitu menahan diri daripada makan dan minum, manakala sabar dari sudut terperinci adalah sabar seperti kesabaran yang ditonjolkan oleh Rasulullah.

Justeru dalam banyak riwayat dijelaskan bahawa Rasulullah tetap bersabar walaupun Baginda diperlakukan dengan kejam oleh golongan kafir Makkah.

Selain riwayat muktabar, banyak hadis yang menggesa seseorang supaya bersabar walaupun dicerca, dimaki atau dihina ketika berpuasa.

Tuntutan ini sejajar dengan prinsip akhlak Islam iaitu ‘membalas kebaikan apabila diberi kebaikan dan membalas kebaikan juga apabila diberi kejahatan’.

Bagaimanapun, berkenaan tahap kesabaran, seseorang perlu bijak mengurusnya agar mereka tidak menjadi dayus.

Oleh itu, tidak dinamakan kesabaran apabila seseorang hanya membiarkan pencuri memasuki rumah atau diancam yang mengancam agama, diri, keluarga dan negara.
Hit: 0 Laman Asal