Eksperimen di bawah dijalankan oleh pelajarku tingkatan 4 untuk mengkaji kereaktifan logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air.


Tujauan : Mengkaji kereaktifan unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air

Hipotesis : Semakin menuruni kumpulan 1, kereaktifan logam alkali akan bertambah apabila bertindak balas dengan air.

Pemboleh ubah :

a) dimanipulasi : jenis logam alkali
b) bergerak balas : kereaktifan tindak balas
c) dimalarkan : isipadu air, saiz logam alkali

Pemerhatian :

jadi daripada eksperimen :


Hit: 0 Laman Asal