Kajian tindakan mempunyai beberapa kepentingan kepada guru-guru di sekolah, kerana di sini guru memainkan peranan sebagai seorang penyelidik yang mengkaji sistem P&P nya di kelas...Pelaksanaan kajian tindakan di dalam kelas ini bertujuan untuk:

meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.meningkatkan prestasi pencapaian murid.mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam sesuatu subjek.membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata pelajaran.

Selain bertujuan untuk menangani masalah pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pencapaian rendah di kalangan murid, Kajian Tindakan juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang

Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat atau data yang boleh dipercayai dari segi ketepatan dan kesahihannya, ianya mesti diperolehi melalui satu prosedur dan proses yang sistematik.

Jadi perbezaan yang terdapat antara guru yang menjalankan kajian tindakan dan guru yang tidak menjalankan kajian tindakan adalah dari segi kualiti produk yang dihasilkan. Apabila guru menjalankan kajian tindakan, beliau akan melakukan pengubahsuasaian secara berterusan supaya adanya peningkatan dalam pencapaian murid pada tahap yang lebih baik berbanding sebelumnya. Sekiranya guru tersebut tidak menjalankan kajian tindakan, mungkin tiada peningkatan pencapaian yang berlaku di kalangan murid-murid kerana guru tidak dapat untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam dirinya.

APA ITU KAJIAN TINDAKAN?

Kajian tindakan bermula dengan timbulnya satu masalah dalam proses P&P yang dihadapi oleh guru. Masalah ini kan cuba diselesaikan dengan melakukan perancangan untuk mengatasinya, bertindak mengikut strategi yang dirancang, mengumpul data dan memerhati strategi penyelesaian dan diakhiri dengan kesan refleksi daripada hasil tindakan tersebut. Jika penyelesaian masalah masih belum memuaskan, kitaran kajian tindakan ini (iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflek) akan diulang sehingga objektif tercapai. Kajian tindakan merupakan satu orientasi kepada penyelidikan berbanding kaedah. Kajian tindakan bukanlah satu kaedah. Kajian ini menggabungkan siasatan dengan tindakan seperti satu cara perubahan merangsang dan menyokong serta sebagai langkah menaksir kesan perubahan itu.Terdapat EMPAT langkah asas dalam melaksanakan kajian tindakan iaitu MERANCANG, BERTINDAK, MEMERHATI dan MEREFLEK yang dilakukan secara berurutan dalam bentuk gelungan.

Hit: 0 Laman Asal